А.К. А.К.

А.К.

Пациентът А.К. постъпва за лечение на 11 г. Установи се изоставане в развитието на горната челюст, което води до обратна захапка във фронталния участък – отклонението се нарича прогения. В хода на лечебния просец се използва апарат за разширение на горна челюст и мултибрекетна система в двете зъбни редици. Корекцията постигна доразвиване на горната челюст и корекция на захапката. Продължителността на лечебието бе 25 месеца.

Б.Б. Б.Б.

Б.Б.

Пациентът Б.Б. започва ортодонтско лечение на 25г. като до този момент не му е било провеждано никакво ортодонтско лечение. В случая се установи изостанал млечен кучешки зъб вляво в горна челюст и ретениран постоянният кучешки зъб. Освен този проблем се наблюдава стеснение на челюстите, дистална и дълбока захапка. Лечението се ограничи само върху чорната зъбна редица(челюст). Пристъпи се към премахване на млечния зъб , както и на двата горночелюстни четвърти зъба като едновременно с това започна и „изтеглянето” на кучешкия зъб. Корекцията в горната челюст позволи корекция и на захапката, което доведе до желания успех. Продължителността на лечебният процес бе 2г и 6 месеца.

Г.Б. Г.Б.

Г.Б.

Пациентът започва лечение на 13г. Установява се V- образно стеснение в горна челюст и кръстосана захапка вдясно.В хода на лечението се използва апарат за бързо разширение на горна челюст и брекетна система в двете зъбни редици. Корекцията на стеснението осигури правилна подредба на зъбите в зъбните редици и корекция на кръстосаната захапка. Времетраенето на лечението в случая бе 23 месеца.

Г.З. Г.З.

Г.З.

Пациентът Г.З. е на 15г, когато започва ортодонтско лечение. Установява се стеснение в двете зъбни редици и ръбцова оклузия. Лечебният процес постигна корекция на стеснението и оклузията. В края на лечението захапката придоби желаният ортогнатен вид, с което се подобри морфологичният, функционален и естетичен статус на пациента.

Е.В. Е.В.

Е.В.

Пациентката е Е.В. започва лечение на 13г. като преди това не й е провеждано ранно ортодонтско лечение. Диагнозата в случая е дистална захапка, усложнена с дълбока захапка и липса на място за трети зъб вдясно, поради което зъбът не можеше да пробие. В хода на лечението се използва апарат за бързо разширение на горна челюст и брекетна система. Осигури се място за всички зъби без да се вадят такива. Корекциите засегнаха и двете челюсти. Продължителността на лечението беше 25 месеца.

И.Т. И.Т.

И.Т.

Пациентката И.Т. е на 16г , когато започва ортодонтско лечение. В случая се установява липса на зародиши на постоянни латерални резци в горна челюст симетрично, в резултат на което горна челюст е недоразвита и предопределя задържане на развитието и на долната челюст. След нужното разширение, осигуряване на място за латералните резци и подреждане на останалите зъби се пристъпи към поставяне на два импланта и последващо протезиране. Коригира се скелетното недоразвитие на челюстите и се осигури хармоничен вид на пациентката. Времетраенето на лечението бе 2 години и 5 месеца включащо и последващото протезиране.

Й.Ж. Й.Ж.

Й.Ж.

Пациентът Й.Ж. е на 15г, когато започва лечение, без да му е провеждано ранно ортодонтско лечение. Установява се силно стеснение в горна челюст, кореспондиращо стеснение и в долна челюст, и едностранно кръстосана захапка вдясно. В хода на лечебния процес се използва апарат за разширение на горна челюст и мултибрекетна система в двете зъбни редици. Лечението постигна корекция на стеснението и нормални оклузални взаимоотношения на двете челюсти вляво и вдясно, корекция на смутеното носово дишане и добър естетичен, функционален и морфологичен баланс.

М.М. М.М.

М.М.

Пациентката М.М. е на 14 г , когато започва ортодонтско лечение. До момента не е било провеждано ранно лечение. Установява се голямо стеснение в двете челюсти, дистална захапка(клас II по Angle). В процеса на лечение бяха поставение апарати за разширение на двете челюсти и брекетна система. Успешно се коригира стеснението и дисталната захапката. Финалният резултат след 32 месеца лечение бе ортогнатна захапка и възстановени морфологични, фукционални и естетични изисквания.

П.З. П.З.

П.З.

Пациентът е на 13 г , когато започва лечение. До момента не е бил консултиран от ортодонт и не му е било провеждано ранно ортодонтско лечение. Налице е стеснение в двете челюсти, наличие на кръстосана захапка на отделни зъби във фронта и двустранно кръстосана захапка в страничния участък. В процеса на лечение бе поставен апарат за разширение в горна челюст и брекетна система, без да се налага изваждане на зъби. Ортодонтското лечение постигна корекция на двете челюсти чрез разширение и подреждане на отделните зъби, като финалният резултат след 30 месеца е ортогнатна захапка и възстановяване на морфологичните, функционални и естетични изисквания.

П.Ч. П.Ч.

П.Ч.

Пациентката започва ортодонтско лечение на 14г. Установява се стеснение в двете челюсти, което определя недостатъчното място за всички зъби в зъбните редици. В лечебната фаза се използва апарат за бързо разширение на горна челюст и мултибрекетна система в двете челюсти. Коригирането на стеснението позволи правилното подреждане на всички зъби без да се изваждат такива. Финалният резултат след 25 месеца лечение бе ортогнатна захапка и осигуряване на правилна морфология, функция и естетика.

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник   09.00 ч. - 11.00 ч.
вторник 13.00 ч. - 16.00 ч.
сряда 09.00 ч. - 11.00 ч.
четвъртък 13.00 ч. - 16.00 ч.

ТЕЛЕФОНИ:


GSM: 0888 / 603 563

E-MAIL:


georginstoilov@abv.bg

АДРЕС:


гр. Пловдив
бул.Васил Априлов 15A
ДКЦ "Св. Георги"
централен вход
по естакадата за линейки,
каб. 17 (до асансьора)