Специализирана ортодонтска практика Д-р Георги Стоилов извършва лечение с екстраорални и интраорални апарати. Предлага :

• Ранно ортодонтско лечение, което обхваща децата в предучилищна и училищна възраст , с млечно и смесено съзъбие. Лечението включва употребата на ортодонтски апаратчета ( т.нар. скоби) , които насочват правилния растеж на челюстите и взаимоотношенията между тях. При нужда се поставят функционални апарати.Това са някои ползи, които началото на лечението може да предложи:
 • Промяна на ширината на горната и долната зъбни дъги до правилните размери
 • Предотвратява струпване на зъби като осигурява място за постоянните зъби
 • Избягва се необходимостта от екстракции на постоянни зъби
 • Да се намали вероятността да се ретенират постоянни зъби
 • Правилни орални навици
 • Премахване на трудности при говорене, дъвчене, преглъщане
• Късно ортодонтско лечение , което обхваща пациентите в училищна и юношеска възраст със завършено постоянно съзъбие, но с незавършени процеси на нарастване и развитие. Успех в лечението се постига с използването на мултибрекетната система. При нужда се поставят и специални апарати за разширение( rapid expander апарат , lip bumper) като подготовка преди използването й.
 • Промяна на ширината на горната и долната зъбни дъги до правилните размери.
 • Осигурява място за постоянните зъби.
 • Ретенирани постоянни зъби могат да се изтеглят и подредят в зъбната дъга без да се вадят.
 • Премахване на трудности при говорене, дъвчене, преглъщане.
• Възрастова ортодонтия, обхващаща пациенти с постоянно съзъбие, при които скелетното развитие на индивида е завършило.

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник  09.00 ч. - 11.00 ч.
вторник 13.00 ч. - 16.00 ч.
сряда 09.00 ч. - 11.00 ч.
четвъртък 13.00 ч. - 16.00 ч.

ТЕЛЕФОНИ:


GSM: 0888 / 603 563

E-MAIL:


georginstoilov@abv.bg

АДРЕС:


гр. Пловдив
бул.Васил Априлов 15A
ДКЦ "Св. Георги"
централен вход
по естакадата за линейки,
каб. 17 (до асансьора)